Gudstjenester

Hjemmesiden er under genopbygning ... mere indhold følger ...

Hverdagsgudstjenester på

Lokalcenter Eskegården


På Lokalcenter Eskegården holdes der året igennem hverdagsguds-tjenester den første tirsdag i hver måned kl. 15.00.


Efter gudstjenesten hygger vi med kaffe, te, kage og fællessang.


Alle er velkommen til at deltage i disse hverdagsgudstjenester.

______

Næste gudstjeneste:

tirsdag den 4. juni kl. 15.00

Brian Ravn Pedersen

Gudstjenester

Søndag 26.05.19, kl. 9.30

5. søndag efter påske

Brian Ravn Pedersen

Joh 16,23b-28


Torsdag 30.05.19, kl. 11.00

Kristi himmelfarts dag

Brian Ravn Pedersen

Mark 16,14-20


Søndag 02.06.19, kl. 9.30

6. søndag efter påske

Christine Bugge

Joh 15,26-16,4


Søndag 09.06.19, kl. 11.00

Pinsedag

Line Theresia Villefrance

Joh 14,22-31


Mandag 10.06.19, kl. 11.00 (Bemærk tidspunktet!)

Anden pinsedag

Brian Ravn Pedersen

Joh 3,16-21

Efter gudstjenesten inviterer menighedsrådet alle interesserede på frokost og fornøjeligt samvær i sognegården, der samtidig vil markere sognegårdens officielle ibrugtagning efter ombygningen. Tilmelding er ikke nødvendig. - Alle er velkommen.


Søndag 16.06.19, kl. 9.30

Trinitatis søndag

Line Theresia Villefrance

Joh 3,1-15

Kirkekaffe og rundstykker i sognegården efter gudstjenesten


Søndag 23.06.19, kl. 11.00

1. søndag efter trinitatis

Brian Ravn Pedersen

Luk 16,19-31


Beder Kirke | Kirkebakken 58, 8330 Beder | e-mail: kirkekontoret@bederkirke.dk | tlf. 86 93 60 17