Gudstjenester

Hjemmesiden er under genopbygning ... mere indhold følger ...

Hverdagsgudstjenester på

Lokalcenter Eskegården


På Lokalcenter Eskegården holdes der året igennem hverdagsguds-tjenester den første tirsdag i hver måned kl. 15.00.


Efter gudstjenesten hygger vi med kaffe, te, kage og fællessang.


Alle er velkommen til at deltage i disse hverdagsgudstjenester.

______

Næste gudstjeneste:

tirsdag den 7. maj kl. 15.00

Line Theresia Villefrance

Gudstjenester

Søndag 14.04.19, kl. 9.30

Palmesøndag

Brian Ravn Pedersen

Matt 21,1-9

Kirkekaffe og rundstykker i sognegården efter gudstjenesten


Torsdag 18.04.19, kl. 11.00

Skærtorsdag

Brian Ravn Pedersen

Matt 26,17-30


Fredag 19.04.19, kl. 9.30

Langfredag

Brian Ravn Pedersen

Liturgisk gudstjeneste


Søndag 21.04.19, kl. 11.00

Påskedag

Line Theresia Villefrance

Mark 16,1-8


Mandag 22.04.19, kl. 9.30

Anden påskedag

Line Theresia Villefrance

Luk 24,13-35


Søndag 28.04.19, kl. 11.00

1. søndag efter påske

Brian Ravn Pedersen

Joh 20,19-31


Søndag 05.05.19, kl. 9.30

2. søndag efter påske

Brian Ravn Pedersen

Joh 10,11-16


Søndag 12.05.19, kl. 11.00

3. søndag efter påske

Line Theresia Villefrance

Joh 16,16-22


 

Påskekollekt

Hvad der lægges i kirkens indsamlingsbøsse i forbindelse med højmesserne i påskeugen, dvs. fra palmesøndag til anden påskedag, vil udelukkende gå til KFUM & KFUK i Danmark.


Det er også muligt at betale med MobilePay på nummeret: 82145


Beder Kirke | Kirkebakken 58, 8330 Beder | e-mail: kirkekontoret@bederkirke.dk | tlf. 86 93 60 17