Gudstjenester

Hverdagsgudstjenester på

Lokalcenter Eskegården


På Lokalcenter Eskegården holdes der året igennem hverdagsguds-tjenester den første tirsdag i hver måned kl. 15.00.


Efter gudstjenesten hygger vi med kaffe, te, kage og fællessang.


Alle er velkommen til at deltage i disse hverdagsgudstjenester.

______

Næste gudstjeneste:

tirsdag 5. november kl. 15.00

Brian Ravn Pedersen

Gudstjenester

Søndag 06.10.19, kl. 9.30

16. søndag efter trinitatis

Brian Ravn Pedersen

Luk 7,11-17


Søndag 13.10.19, kl. 11.00

17. søndag efter trinitatis

Line Theresia Villefrance

Luk 14,1-11


Søndag 20.10.19, kl. 9.30

18. søndag efter trinitatis

Line Theresia Villefrance

Matt 22,34-46


Søndag 27.10.19, kl. 11.00 - NYT! - NYT!

Indsættelsesgudstjeneste

19. søndag efter trinitatis

Karen Holm Agersnap

Brian Ravn Pedersen

Matt 2,1-12

Ved denne gudstjeneste indsættes Karen Holm Agersnap som vikarierende sognepræst i Beder Pastorat. Efter gudstjenesten holdes reception i sognegården for Karen Holm Agersnap. Enhver er velkommen til at deltage.


Søndag 03.11.19, kl. 9.30

Alle Helgens dag

Brian Ravn Pedersen

Liturgisk gudstjeneste - uden prædiken og nadver.Beder Kirke | Kirkebakken 58, 8330 Beder | e-mail: kirkekontoret@bederkirke.dk | tlf. 86 93 60 17