Gudstjenester

Hjemmesiden er under genopbygning ... mere indhold følger ...

Hverdagsgudstjenester på

Lokalcenter Eskegården


På Lokalcenter Eskegården holdes der året igennem hverdagsguds-tjenester den første tirsdag i hver måned kl. 15.00.


Efter gudstjenesten hygger vi med kaffe, te, kage og fællessang.


Alle er velkommen til at deltage i disse hverdagsgudstjenester.

______

Næste gudstjeneste:

tirsdag den 2. april kl. 15.00

Brian Ravn Pedersen

 

Gudstjenester

Søndag 24.03.19, kl. 11.00

3. søndag i fasten

Brian Ravn Pedersen

Luk 11,14-28

 

Søndag 31.03.19, kl. 9.30

Midfaste søndag

Line Theresia Villefrance

Joh 6,1-15

 

Søndag 07.04.19, kl. 11.00

Mariæ bebudelses dag

Brian Ravn Pedersen

Luk 1,26-38

 

Søndag 07.04.19, kl. 16.30

Stillegudstjeneste. TEMA: Langfredag

Brian Ravn Pedersen

Kirkens kor medvirker


Søndag 14.04.19, kl. 9.30

Palmesøndag

Brian Ravn Pedersen

Matt 21,1-9


Torsdag 18.04.19, kl. 11.00

Skærtorsdag

Brian Ravn Pedersen

Matt 26,17-30


Fredag 19.04.19, kl. 9.30

Langfredag

Brian Ravn Pedersen

Liturgisk gudstjeneste

 


Beder Kirke | Kirkebakken 58, 8330 Beder | e-mail: kirkekontoret@bederkirke.dk | tlf. 86 93 60 17