Forside

Høstgudstjeneste og høstmarked

Søndag den 2. september kl. 11.00

 

Høstgudstjeneste under åben himmel

Igen i år vil der blive afholdt høst­guds­tjeneste på præstegårdspladsen. Mu­sik­ken leveres af Aarhus Brass Band, mens menigheden lægger sangstem­mer til.

Minikonfirmandernes høstgaver

Ved gudstjenestens begyndelse vil mini­konfirmanderne, medlemmer af bør­ne­koret og øvrige børn fra sognet, som gerne vil være med, bære deres høstgaver frem til alterbordet. Disse gaver bliver solgt på auktion umiddel­bart efter gudstjene­sten, og beløbet herfra går til to forskel­lige for­mål – et udenlandsk og et inden­landsk støtte­projekt: Projekt Gade­børn i Nigeria og Jysk Børne­forsorg.

De to støtteprojekter

Det er Mission Afrika, der står for det arbejde, der gøres blandt en gruppe af gadebørn i Nigeria. Fra organisationen får vi løbende nyhedsbreve med oplys­ninger om, hvordan pengene bliver anvendt, eksempelvis til mad, tøj og undervisning, men også til opførelse af nye bygninger, skolestuer, sovesale med mere. Jysk Børneforsorg/Frede­hjem er en frivillig forening, der hjælper og støtter svagtstillede børn, unge og familier fra hele landet.

Frokostbuffet

Efter gudstjenesten inviteres der på fro­kostbuffet. Prisen er 20 kr. for voksne, børn gratis. Menighedsrådet er vært ved denne frokost, så beløbet herfra også kan gå til støtteprojekterne.

Konfirmandernes høstmarked

Efter frokosten åbner konfirmanderne deres boder. I skrivende stund kan det ikke afsløres, hvilket indhold de enkelte boder får, men det er kun fantasien, der sætter grænser her, og menig­heds­råd, præster og ansatte glæder sig til at arbejde sammen med de nye konfirman­der om at få årets høst­marked stablet på benene. Det penge­beløb, høstmarkedet indbringer, vil lige­ledes gå til de to støt­teprojekter.

Vel mødt! – til såvel store som små.


Beder Kirkes Besøgstjeneste


Beder Kirke © 2015-2018