Gudstjenester

Hverdagsgudstjenester på

Lokalcenter Eskegården


På Lokalcenter Eskegården holdes der året igennem hverdagsguds-tjenester den første tirsdag i hver måned kl. 15.00.


Efter gudstjenesten hygger vi med kaffe, te, kage og fællessang.


Alle er velkommen til at deltage i disse hverdagsgudstjenester.

______

Næste gudstjeneste:

tirsdag 1. oktober kl. 15.00

Line Theresia Villefrance

Gudstjenester

Søndag 15.09.19, kl. 11.00

13. søndag efter trinitatis

Line Theresia Villefrance

Luk 10,23-37


Søndag 22.09.19, kl. 9.30

14. søndag efter trinitatis

Brian Ravn Pedersen

Luk 17,11-19


Søndag 29.09.19, kl. 11.00

15. søndag efter trinitatis

Brian Ravn Pedersen

Matt 6,24-34

Sognedag: Efter gudstjenesten bydes på gratis frokost og derpå følger det årlige menighedsmøde med formandens beretning.


Søndag 06.10.19, kl. 9.30

16. søndag efter trinitatis

Brian Ravn Pedersen

Luk 7,11-17


Søndag 13.10.19, kl. 11.00

17. søndag efter trinitatis

Line Theresia Villefrance

Luk 14,1-11


Søndag 20.10.19, kl. 9.30

18. søndag efter trinitatis

Line Theresia Villefrance

Matt 22,34-46


Søndag 27.10.19, kl. 11.00

Forklaringsgudstjeneste

19. søndag efter trinitatis

Brian Ravn Pedersen

Matt 2,1-12

Forklaringsgudstjeneste: Et eller flere udvalgte led i gudstjenesten vil blive forklaret af præsten i form af regibemærkninger under gudstjenesten.


Beder Kirke | Kirkebakken 58, 8330 Beder | e-mail: kirkekontoret@bederkirke.dk | tlf. 86 93 60 17