Forside

Kristi himmelfarts dag

Årets kunstudstilling i Beder sognegård

– DAGENS PROGRAM –

Kristi himmelfarts dag fejres torsdag d. 25. maj i Beder kirke og sognegård.
Dagen begynder med gudstjeneste kl. 11.00 i kirken, som vil være ekstraordi­nært blomster­smyk­ket til lejligheden.
Efter guds­tje­nesten, omkring kl. 12.15, hol­des ferni­se­ring i sognegården. Udstil­lin­gen vil herefter være åben indtil kl. 19.00.
Kl. 15.00 bydes på musikalsk under­holdning og fællessang i sognegården med duoen Vingefang (se nedenfor).
Dagen slutter med aftensang i kirken kl. 19.30, hvor programmet vil byde på læsninger, fællessang og orgelklang.

————

Herunder præsenteres årets kunstudstiller:


Peder Nors: “Verden i fokus”

Nors-hvaler

Billedet: Linotryk udført af Peder Nors.

Billedkunstner Peder Nors fra Beder står bag årets kunstudstilling i Beder Sognegård i Kristi Himmelfarts-ferien. Der er fernisering samt oplæg af kunstneren Kristi Himmelfartsdag kl. 12.15 i Beder Sognegård. Udstillingen er åben torsdag eftermiddag (Kristi Himmelfartsdag) samt fredag, lørdag og søndag kl. 14.00-17.00. Kunstneren vil selv være til stede alle dage.

Peder Nors har valgt ”Verden i Focus” som tema for sin udstilling.

Peder Nors arbejder med linotryk, oliemaleri, oliekridttegninger, keramiske relieffer og skulpturer. Han har gennem billeder, skitser, linotryk, relieffer og skulpturer skildret mennesket i de historiske, kulturelle, religiøse og nationale konfliktfyldte spændinger, som altid har været en del af vores verden – ikke mindst i de seneste årtier, hvor miljøproblematikken er blevet aktuel. Kunstneren har gennem sine arbejder givet et sammendrag af verden frem til i dag på en ironiserende måde.

Nors-badPeder Nors har gennem 40 år arbejdet som international skibskonsulent, ansat i et dansk rådgivende skibsingeniørfirma med projekter over hele verden, og han har de sidste 20 år hovedsagelig arbejdet med maritime udviklingsprojekter i den tredje verden som for eksempel Vietnam, Bangladesh, Cambodia, Tanzania, Ghana, Mozambique. Han har i den forbindelse fået stort kendskab til mange forskellige religiøse og kulturelle samfund i verden.

Han har hentet megen inspiration fra de tyske ekspressionister som for eks. Otto Dix, Kaethe Kollwitz, George Grosz mfl. Desuden også inspiration fra kunst i Østafrika, Vestafrika og Vietnam.

Peder Nors er uddannet maskiningeniør og uddannet i Croquis tegning på Det Jyske Kunstakademi, Aarhus Kunstakademi, hos kunstmaler Svend Engelund og har deltaget i malerkursus i Grækenland hos kunstmaler Pierre Gaborit. Han har udstillet siden 1967 og har solgt til både private og institutioner.

Musikalsk underholdning

i sognegården kl. 15.00

Vingefang stranden

Billedet: Miriam Ariana (tv.) og Lene Høst (th.)

Vingefang: folkemusik- og verdensmusikduo

Miriam Ariana og Lene Høst er to meget talentfulde musikere, begge med rødder i Norden – ja, Miriam har tilmed lokale rødder, idet hun er opvokset i Neder Fløjstrup.

De to musikere mødtes på Musikkonservatoriet i Odense som folkemusikstuderende og har på rejser i forskellige dele af verden suget til sig af musikken og kulturen. Her opdagede de den fælles passion for musikken og dansens universelle sprog, som har den egenskab at kunne forene mennesker på tværs af forskelligheder.

Med udgangspunkt i deres stemmer har de skabt et smukt og afvekslende repertoire, der spænder fra nordiske klange over stemningsfulde franske viser til brasilianske rytmer. Tilsat violin, klaver, guitar og percussion skaber de unge musikere med enkle virkemidler og stor spilleglæde et univers med levende billeder fra deres rejser og oplevelser.

Koncerten byder også på fællessang.

Vingefang blev i 2015 nomineret til DMA Folk som årets nye talent

www.vingefang.com

Vel mødt til en kunstnerisk markering af
Kristi himmelfarts dag!


Beder Kirkes Besøgstjeneste


Beder Kirke © 2015-2017