Gudstjenester

Søndag den 02.09.2016 kl. 11.00

Høstgudstjeneste med efterfølgende auktion, frokost og høstmarked

14. søndag efter trinitatis: Joh 5,1-15

Brian Ravn Pedersen

Konfirmanderne, minikonfirmanderne og børnekoret medvirker


Søndag den 09.09.2018 kl. 9.30

15. søndag efter trinitatis: Luk 10,38-42

Brian Ravn Pedersen


Søndag den 16.09.2018 kl. 11.00

16. søndag efter trinitatis: Joh 11,19-45
Line Theresia Villefrance


Søndag den 23.09.2018 kl. 9.30

17. søndag efter trinitatis: Mark 2,14-22

Brian Ravn Pedersen


Søndag den 30.09.2018 kl. 11.00

18. søndag efter trinitatis: Joh 15,1-11

Brian Ravn Pedersen

Beder Kirke © 2015-2018