Babysalmesang

Beder Kirke tilbyder babysalmesang – et musikalsk forløb for de allermindste (fra ca. 8-10 uger gamle) sammen med en barselsforælder.

Børnene får her en luftig sanseoplevelse, liggende i korbuen foran alteret i Beder Kirke.

Vi vil lytte til forskellige instrumenter, synge sange og salmer, lege sanglege og lytte til stille orgelmusik.

Babysalmesang foregår i kirken fredag formiddage.

Har du barselsorlov og lyst til at få sunget med dit lille barn, kan du henvende dig til organist og musikpædagog Lisbeth Gråkjær.

————

At synge er en naturlig del af børns liv.

Sang kan mere end noget andet beskrive en stemningsverden og forløse følelser. Den musik, som barnet hører i de første år, bliver aldrig glemt. Det betyder, at de melodier, der så at sige synges ind med modermælken, vil ligge gemt i barnets erindring som noget trygt og godt.

Som barnet vokser til, får ordene, der er knyttet til melodierne, større og større betydning: som billeder, der udvider barnets horisont og billedskabende evner – og som ord, der kan give svar på livets store spørgsmål og danne grundlag for gode fortællinger og samtaler.

Beder Kirke © 2015-2018