Babysalmesang i Beder Kirke

Beder Kirke tilbyder babysalmesang – et musikalsk forløb for de allermindste (fra ca. 8-10 uger gamle) sammen med en barselsforælder.

Vi vil lytte til forskellige instrumenter, synge salmer, lege sanglege rundt om døbefonden og lytte til stille orgelmusik. Babysalmesang foregår i kirken fredag formiddage. Man kan tilmelde sig løbende.

Har du barselsorlov og lyst til at få sunget med dit lille barn, er du meget velkommen og du kan henvende dig til organist og musikpædagog: Lisbeth Gråkjær, på mail: lisbethgraakjr@gmail.com eller på tlf: 30 82 88 50.Tilmeld dig her

Tilmelding foregår til organist og musikpædagog Lisbeth Gråkjær på telefon 30 82 88 50
eller e-mail:lisbethgraakjr@gmail.com


At synge er en naturlig del af børns liv

Sang kan mere end noget andet beskrive en stemningsverden og forløse følelser. Den musik, som barnet hører i de første år, bliver aldrig glemt. Det betyder, at de melodier, der så at sige synges ind med modermælken, vil ligge gemt i barnets erindring som noget trygt og godt.

Som barnet vokser til, får ordene, der er knyttet til melodierne, større og større betydning: som billeder, der udvider barnets horisont og billedskabende evner – og som ord, der kan give svar på livets store spørgsmål og danne grundlag for gode fortællinger og samtaler.
Jeg glæder mig til at se jer i kirken!

- Lisbeth Gråkjær