Ungdomskor i Beder Kirke


Ungdomskoret er et kortilbud for børn og unge fra 4. klasse - der er ingen øvre aldersgrænse.

Koret synger onsdage i Malling Sognegård fra kl. 16.00 - 17.00.

Ungdomskoret synger nye som gamle sange og salmer og medvirker ved gudstjenester samt øvrige arrangementer efter aftale, og der udbetales honorar for deltagelse ved disse.

Solister har mulighed for at udfolde sig i forbindelse med gudstjenester og koncerter.

Der afholdes stemmetest forud for optagelse i koret.


Det er GRATIS at være med.

 

Tilmelding og yderligere oplysninger fås hos organist og korleder Winni Kilsgaard

Email: winni.kilsgaard@gmail.com

Tlf: 61 71 91 40