Kirkekaffe

En gang om måneden byder vi velkommen til enhver, der har lyst til at være med i fællesskabet, hvor der ved kaffebordet er mulighed for nærvær og gode samtaler.

Vi samles efter gudstjenesten til en kop kaffe og et rundstykke i Sognegården, i stedet for at stå uden for kirkedøren og tale sammen.
Det koster ikke noget at være med. 


 
 

Kirkebilen

I Beder kirke har vi nogle skønne frivillige som gerne vil køre, hvis du har brug for at blive hentet til en gudstjeneste eller et kirkeligt arrangement. Kirkebilen kører, såfremt den bestilles hos Ruth Brohus torsdagen før dit ønskede arrangement på telefon 86 93 70 03 mellem kl. 16.00 og kl. 18.00.