Foredrag med Svend Brinkmann "Hvad er et menneske"

Onsdag den 30. september 2020 kl. 19.30 på Efterskolen for Scenekunst.


”Kend dig selv!” stod der over Apollontemplet i Delfi i det gamle Grækenland. I nyere tid er udsagnet fortolket som en opfordring til at gå på opdagelse i ens eget indre. Man skal kende sig selv for at kunne udvikle sig personligt, realisere sine indre potentialer eller blive den bedste udgave af sig selv. Ofte er selvudviklingen anset som en nødvendighed, ikke bare i privatlivet, men også på arbejdet.

Grækerne mente dog formentlig noget andet med udsagnet: Nemlig at man først og fremmest skal kende sig selv som et menneske. Altså som et væsen med visse almene karakteristika, der lever sit liv sammen med andre. At kende sig selv som et menneske er derfor et dannelses projekt, som er noget andet end individuel selvudvikling. Men hvad er egentlig et menneske? Hvor kan et moderne menneske hente ressourcer til at forstå, hvad et menneske er? Og hvordan realiserer man overhovedet sin menneskelighed? Disse spørgsmål søger Svend Brinkmann at besvare i foredraget, der baserer sig på en ny bog med samme titel. Gennem foredraget introduceres forskellige menneskebilleder – herunder det biologiske, rationelle, følende, sociale og religiøse menneske – og det diskuteres, om nutidens samfund overhovedet giver plads til at være menneske. Svend Brinkmann kommer også ind på, hvordan det menneskelige er under pres af en teknologisk udvikling, hvor mennesket konstant søges optimeret både psykologisk, medicinsk, neurologisk og digitalt.

 
 
 
 

Info om foredraget

Onsdag den 30. september 2020 kl. 19.30
Billetpris 220 kr. inkl gebyr. 

Køb billetter på ticketmaster.dk

Foredraget afvikles i Æsken på Efterskolen for Scenekunst, Starupvej 20, 8340 Malling. 
Dørene åbnes kl. 19.00

Foredraget arrangeres i samarbejde mellem Beder Kirke, Fælles Fritid og Efterskolen for Scenekunst.