Minikonfirmand - kom og vær med!


Kunne du tænke dig at blive minikonfirmand?

Når man går i 3. klasse, kan man gå til minikonfirmand i Beder kirke.
Det foregår i sognegården efter skoletid.

Hvad laver vi?
Målet med forløbet er at gøre børnene mere fortrolige med kirken, og det der foregår i kirken. På børnehøjde får de indblik i den kristne tradition, igennem bibelfortællinger og kirkehøjtider. Det sker i hyggeligt samvær, hvor vi hører bibelhistorier, laver kreative aktiviteter, synger, spiser sammen, lærer fadervor, leger, laver drama og meget mere!

Når vi indbyder Beders børn til disse forløb, er det fordi vi gerne vil gøre dem kendt med kirken. Den gentagne kontakt med børnene under opvæksten giver os en god mulighed for at lære både børnene og jer forældre at kende.

Minikonfirmandforløbet er en opfølgning af dåben. Vi ønsker at fortælle børnene om den kristne tro og om den kirke, som de ved dåben er kommet til at tilhøre. Børn, der ikke er døbt, er selvfølgelig også velkomne.

Det er gratis og frivilligt at deltage og ikke nødvendigt for senere at blive konfirmeret.

 

Vi glæder os til at se dig!

Brian Ravn Pedersen, præst

Sara Baj Svensson, kirke- og kulturmedarbejder

Lene Bay, medhjælper

 

 


Tilmeld dig her

Minikonfirmand begynder igen i
efteråret 2020.

For nærmere information kontakt kirke- og kulturmedarbejder Sara Baj Svensson:

Mail: sbsv@km.dk

Tlf: 21 60 13 53