Kirke- og kulturmedarbejder
Sara Baj Svensson
Træffes efter aftale.
Tlf: 21 60 13 53
Mail: sbsv@km.dk

Henvendelser ang. hjemmeside, Facebook, Kirkenyt og minikonfirmander.