Du er her: 

Kirkegårdsleder
Henriette Thomasen
Kirkegårdskontoret
Malling Kirkevej 3, 8340 Malling

Træffes bedst mandag-torsdag 12-13
Tlf: 24 41 13 50
Mail: bemaki@os.dk

Tager imod alle henvendelser vedr. vedligeholdelse, forlængelse eller nedlæggelse af gravsteder m.m for Beder Kirkegård.

Kirkegårdsgartner
Nils Ohm
Tlf: 23 61 51 34
Mail: beder.kirkegaard@gmail.com  


Vedtægter - priser - valg af gravsted

Som i så mange andre af livets forhold, har vi også ved dets slutning brug for råd og vejledning. I de senere år er det blevet for mere almindeligt at der er mange overvejelser omkring begravelsesformer og valg af gravsted. Beder Kirkegård er anlagt så der kan tages hensyn til mange forskellige ønsker.

Se kort over Kirkegården
Se priser


Nye kirkegårdstakster for folkekirkens kirkegårde i Aarhus 2021

Budgetudvalget for provstierne i Aarhus Kommune har med virkning pr. 1. januar 2021 genberegnet kirkegårdstaksterne gældende for folkekirkens kirkegårde.

Kirkegårdstakster skal følge de statslige regler for beregning af gebyrer, og skal genberegnes mindst hvert 4. år. Taksterne skal også være ensartede for alle folkekirkens kirkegårde i Aarhus.

Taksterne er omkostningsberegnet på baggrund af undersøgelser af personaleomkostninger, tids- og materialeforbruget på udvalgte kirkegårde i provstierne og svarer til den pris der faktisk er forbundet med ydelserne på kirkegårdene.

Se de nye takster her

Kontakt kirkegårdslederen for yderligere oplysninger om priser og ydelser på kirkegården: tlf. 24411350.

Henriette Thomasen, Kirkegårdsleder


Om kirkegården

Den ældste del af Beder Kirkegård skønnes anlagt I 1100-tallet og omlagt I 1600-1700 tallet (afd. A-B-C-D). Der er idag lukket for ny salg i disse afdelinger.

En del af den gamle kirkegård blev i 2018 omlagt til urneafdeling (Afd. E). Her er der forsat salg af pladser. I 1957 blev kirkegården udvidet med afd. NY, og i 1983 blev urne afdelingerne H-I-J-K og L indviet.