Konfirmandundervisning aflyst 21. og 28. april

Konfirmandundervisningen er aflyst tirsdag den 21. april og den 28. april pga. coronakrisen.

Som statsministeren sagde på pressemødet den 6. april, skal skoleelever på bl.a. 7. årgang fortsat blive hjemme. 

De to nævnte tirsdage var de to sidste dage på undervisningsplanen. Vi skulle have gennemspillet konfirmationsritualet, øvet procession m.m. Men generalprøver forud for konfirmationerne venter vi med til august, når et nyt skoleår begynder. Vi, præster, vil gå i dialog med skolen for at finde et egnet tidspunkt for generalprøver. 

På informationsmødet i marts fik I alle udleveret en seddel, hvorpå I skal notere jeres konfirmationsord. I er velkommen til – ved lejlighed – at smide sedlen, i udfyldt stand, i postkassen ved præstegården (ikke ved sognegården). Husk dog lige at spritte fingrene, efter at I har været i kontakt med postkassen – for jeres egen skyld.

Det er en besynderlig tid, vi alle gennemlever – bl.a. med indskrænkning af forsamlingsfriheden. Vi kan derfor fortsat ikke holde gudstjenester i kirken. Vi håber dog, at det snart bliver anderledes, så også vi, præster, igen får mulighed for at se jer, konfirmander, face to face.

For tiden må vi alle bidrage til at forhindre spredningen af COVID-19. Som det er blevet sagt så mange gange: ”Vi står sammen – hver for sig”.

Vi følger naturligvis situationen nøje. Og når der er nyt at melde til jer, vil informationer være at finde her på hjemmesiden.


NYE DATOER FOR ÅRETS KONFIRMATIONER

Til alle konfirmander og konfirmandforældre:

Læs venligst informationsbrev fra præsterne ved at klikke på dette link.
Konfirmationerne i 2020 i Beder og Malling

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Konfirmationer i MAJ aflyst
De planlagte konfirmationer i Beder Kirke fredag den 8. maj og søndag den 10. maj er beklageligvis aflyst pga. coronakrisen.

Kirkeministeriet har sammen med biskopperne onsdag den 18. marts truffet beslutning om, at samtlige konfirmationer udskydes.

Biskoppernes vejledning kan læses her:
https://www.folkekirken.dk/aktuelt/nyheder/biskopper-konfirmationer-boer-udskydes

 

 

Konfirmation

Da du blev døbt, sagde dine forældre ja på dine vegne. Ved konfirmationen er det din egen tur til at sige ja til den kristne tro. Ved konfirmationen bekræfter Gud det løfte, han gav, da du blev døbt. Nemlig løftet om altid at være der for dig. Også når du nu går fra at være barn til at være ung, for konfirmationen er det kirkelige ritual, der markerer overgangen fra barndom og ungdom.

Mange konfirmander er i tvivl, om de nu tror rigtigt eller nok til at blive konfirmeret. Men man kan ikke sætte tro på formler, så det handler ikke om at tro nok. Tro handler også om tvivl. Og så er det så heldigt, at det ikke kun er dig, der skal sige ja ved konfirmationen. Det er nemlig først og fremmest Gud, der bekræfter at være med dig. Så man kan sige, at du ved konfirmationen ikke siger noget om, hvor meget eller lidt, du tror. Men du siger ja til at blive velsignet og til at Gud er en del af dit liv. Du skal dog være døbt for at kunne blive konfirmeret, så hvis du ikke allerede er døbt, skal du døbes, før du kan blive konfirmeret.

Sådan foregår selve konfirmationen

Ved konfirmationer i Beder Kirke går præster og konfirmander ind i kirken sammen. Som konfirmand får du din helt egen plads – nemlig på en stol ud for den stolerække, hvor din familie sidder. Konfirmationen starter som en almindelig gudstjeneste med indgangsbøn, salme og læsning fra Bibelen. Præsten holder en prædiken og derudover en tale til konfirmanderne. Og I siger trosbekendelsen sammen.

Selve ritualet foregår oppe ved alteret, hvor I konfirmander knæler. Præsten siger hver enkelt konfirmands navn, og du bekræfter troskendelsen ved at sige ja og blive velsignet. Bagefter siger præsten et bibelvers – dit helt eget konfirmationsord, som du kan tage med videre ud i livet. Når alle er blevet konfirmeret, slutter I af med at sige fadervor sammen. Resten af gudstjenesten sidder du nede på din plads, og alle konfirmander forlader kirken i procession sammen med præsten før resten af menigheden.

Kommende datoer for konfirmationer

Konfirmationerne i Beder Kirke holdes normalt Store Bededag (fredag) og førstkommende søndag. 

Grundet corona-situationen har biskopperne besluttet at konfirmationerne foreløbigt udskydes til efter pinse.

Herunder ses dato og klokkeslæt for de kommende konfirmationer.

_____________________________

2020

AFLYST - 7. B: Fredag, 8. maj kl. 10.00

AFLYST - 7. C: Søndag, 10. maj kl. 10.00

NYE DATOER

7. B: lørdag, 22. august kl. 10.00 
7. C: søndag, 23. august kl. 10.00

_____________________________

2021

7. A: Fredag, 30. april kl. 10.00

7. B: Lørdag, 1. maj kl. 10.00

7. C: Søndag, 2. maj kl. 10.00

Bibelcitater til valg af konfirmationsord