NYT om KONFIRMATIONERNE

Alle forældre har via AULA den 6. august modtaget en skrivelse angående de nye klokkeslæt og holddelinger for de forestående konfirmationer.


Indskrivning af nye konfirmander

Information til de nye 7.-klasser:

Der holdes indskrivningsmøde med eleverne fra 7. X og 7. Y, der skal følge konfirmandundervisningen i skoleåret 2020-2021.

Indskrivningsmødet, der foregår i sognegården i Beder, holdes på følgende måde:

Mandag den 17. august kl. 17.00: elever fra 7. X samt maks. én ledsagende forælder.

Mandag den 17. august kl. 18.00: elever fra 7. Y samt maks. én ledsagende forælder.


Indkaldelse til generalprøver på konfirmationen

Information til årets (kommende) konfirmander:

Når vi når frem til konfirmationerne hhv. lørdag den 22. august (B-klassen) og søndag den 23. august (C-klassen), vil I være begyndt i 8.-klasse med et skoleskema, der ikke levner plads til undervisning i sognegård og kirke. Men vi skal nu alligevel mødes en enkelt gang inden konfirmationerne, hvor vi skal holde generalprøver på konfirmationen i kirken.

Efter aftale med skolen indkaldes alle I, konfirmander, hermed til et par undervisningslektioner i sognegården og kirken tirsdag den 11. august kl. 13.50-15.20. Vi mødes i sognegården.


Konfirmation

Da du blev døbt, sagde dine forældre ja på dine vegne. Ved konfirmationen er det din egen tur til at sige ja til den kristne tro. Ved konfirmationen bekræfter Gud det løfte, han gav, da du blev døbt. Nemlig løftet om altid at være der for dig. Også når du nu går fra at være barn til at være ung, for konfirmationen er det kirkelige ritual, der markerer overgangen fra barndom og ungdom.

Mange konfirmander er i tvivl, om de nu tror rigtigt eller nok til at blive konfirmeret. Men man kan ikke sætte tro på formler, så det handler ikke om at tro nok. Tro handler også om tvivl. Og så er det så heldigt, at det ikke kun er dig, der skal sige ja ved konfirmationen. Det er nemlig først og fremmest Gud, der bekræfter at være med dig. Så man kan sige, at du ved konfirmationen ikke siger noget om, hvor meget eller lidt, du tror. Men du siger ja til at blive velsignet og til at Gud er en del af dit liv. Du skal dog være døbt for at kunne blive konfirmeret, så hvis du ikke allerede er døbt, skal du døbes, før du kan blive konfirmeret.

Sådan foregår selve konfirmationen

Ved konfirmationer i Beder Kirke går præster og konfirmander ind i kirken sammen. Som konfirmand får du din helt egen plads – nemlig på en stol ud for den stolerække, hvor din familie sidder. Konfirmationen starter som en almindelig gudstjeneste med indgangsbøn, salme og læsning fra Bibelen. Præsten holder en prædiken og derudover en tale til konfirmanderne. Og I siger trosbekendelsen sammen.

Selve ritualet foregår oppe ved alteret, hvor I konfirmander knæler. Præsten siger hver enkelt konfirmands navn, og du bekræfter troskendelsen ved at sige ja og blive velsignet. Bagefter siger præsten et bibelvers – dit helt eget konfirmationsord, som du kan tage med videre ud i livet. Når alle er blevet konfirmeret, slutter I af med at sige fadervor sammen. Resten af gudstjenesten sidder du nede på din plads, og alle konfirmander forlader kirken i procession sammen med præsten før resten af menigheden.

Kommende datoer for konfirmationer

Konfirmationerne i Beder Kirke holdes normalt Store Bededag (fredag) og førstkommende søndag. 

Herunder ses dato og klokkeslæt for de kommende konfirmationer.

_____________________________

2020

NYE KLOKKESLÆT OG HOLDDELINGER

7. B: lørdag, 22. august kl. 9.30 (drenge)

7. B: lørdag, 22. august kl. 11.00 (piger)

7. C: søndag, 23. august kl. 9.30 (drenge)

7. C: søndag, 23. august kl. 11.00 (piger)

_____________________________

2021

"7. A": Fredag, 30. april kl. 10.00

"7. B": Lørdag, 1. maj kl. 10.00

"7. C": Søndag, 2. maj kl. 10.00

 

Klassesammenlægningen betyder, at de tre nuværende 6.-klasser i bliver til to, nemlig 7. X og 7. Y, i skoleåret 2020-21. Men på trods af klassesammenlægningen opretholdes de tre konfirmationsdatoer. Det vil sige, at konfirmanderne konfirmeres i de gamle klasser, altså som om klassesammenlægingen ikke har fundet sted.

_____________________________

2022

7. A: Fredag, 13. maj kl. 10.00

7. B: Søndag, 15. maj kl. 10.00

 

 

Bibelcitater til valg af konfirmationsord