Konfirmandundervisning tirsdag den 19. januar kl. 13.50-15.20

Emne: Samfundssind, næstekærlighed og barmhjertighed


1. opgave: samfundssind og næstekærlighed

I den tid, vi befinder os i, hører vi ofte ordet samfundssind. Ordet blev faktisk herhjemme kåret som årets ord i 2020. Men hvad vil det egentligt sige, at udvise samfundssind? 

I kristendommen gør vi ofte brug af ordet næstekærlighed. Ser man nøjere på de to ord, samfundssind og næstekærlighed, så opdager man, at der sikkert gives nogle situationer, hvor der er et vist sammenfald mellem det at udvise samfundssind og det at udvise næstekærlighed.

I bedes overveje med jer selv, om der er forskel på det, de to ord hver især dækker over og betegner, men også hvilke ligheder, der er. I må meget gerne også drøfte opgaven med hinanden ved at bruge de digitale medier.

Følg linket her: www.konfirmandcenter.dk/e-forloeb/samfundssind/

Der stilles en opgave til jer på en af siderne. Og når I har besvaret opgaven, bedes I sende jeres svar til os præster inden dagen er omme, dvs. i løbet af den 19. januar.

Konfirmanderne fra 7. X sender besvarelsen af opgaven til Brian: BRP@KM.DK

Konfirmanderne fra 7. Y sender besvarelsen af opgaven til Line: LTS@KM.DK
 

2. opgave: barmhjertighed

Ordet barmhjertighed bruges ofte i kirken – og ikke mindst kender vi ordet fra en af de mest kendte af Jesu lignelser: Lignelsen om den barmhjertige samaritaner.

Følg linket her: www.konfirmandcenter.dk/e-forloeb/katalog-fjernundervisning/katalog/den-barmhjertige-samriataner/

I bedes overveje det stillede spørgsmål på siden om jeres muligheder for at udvise barmhjertighed ligesom samaritaneren i Jesu lignelse.

Med kærlige hilsener

Line og Brian


Næste undervisning her på siden: tirsdag den 2. februar

Konfirmation

Da du blev døbt, sagde dine forældre ja på dine vegne. Ved konfirmationen er det din egen tur til at sige ja til den kristne tro. Ved konfirmationen bekræfter Gud det løfte, han gav, da du blev døbt. Nemlig løftet om altid at være der for dig. Også når du nu går fra at være barn til at være ung, for konfirmationen er det kirkelige ritual, der markerer overgangen fra barndom og ungdom.

Mange konfirmander er i tvivl, om de nu tror rigtigt eller nok til at blive konfirmeret. Men man kan ikke sætte tro på formler, så det handler ikke om at tro nok. Tro handler også om tvivl. Og så er det så heldigt, at det ikke kun er dig, der skal sige ja ved konfirmationen. Det er nemlig først og fremmest Gud, der bekræfter at være med dig. Så man kan sige, at du ved konfirmationen ikke siger noget om, hvor meget eller lidt, du tror. Men du siger ja til at blive velsignet og til at Gud er en del af dit liv. Du skal dog være døbt for at kunne blive konfirmeret, så hvis du ikke allerede er døbt, skal du døbes, før du kan blive konfirmeret.


Kommende datoer for konfirmationer

Konfirmationerne i Beder Kirke holdes normalt Store Bededag (fredag) og førstkommende søndag. 

Herunder ses dato og klokkeslæt for de kommende konfirmationer.
___________________________

2021

"7. A": Fredag, 30. april kl. 10.00
"7. B": Lørdag, 1. maj kl. 10.00
"7. C": Søndag, 2. maj kl. 10.00

Klassesammenlægningen betyder, at de tre nuværende 6.-klasser i bliver til to, nemlig 7. X og 7. Y, i skoleåret 2020-21. Men på trods af klassesammenlægningen opretholdes de tre konfirmationsdatoer. Det vil sige, at konfirmanderne konfirmeres i de gamle klasser, altså som om klassesammenlægingen ikke har fundet sted.
_____________________________

2022

7. A: Fredag, 13. maj kl. 10.00
7. B: Søndag, 15. maj kl. 10.00Sådan foregår selve konfirmationen

Ved konfirmationer i Beder Kirke går præster og konfirmander ind i kirken sammen. Som konfirmand får du din helt egen plads – nemlig på en stol ud for den stolerække, hvor din familie sidder. Konfirmationen starter som en almindelig gudstjeneste med indgangsbøn, salme og læsning fra Bibelen. Præsten holder en prædiken og derudover en tale til konfirmanderne. Og I siger trosbekendelsen sammen.

Selve ritualet foregår oppe ved alteret, hvor I konfirmander knæler. Præsten siger hver enkelt konfirmands navn, og du bekræfter troskendelsen ved at sige ja og blive velsignet. Bagefter siger præsten et bibelvers – dit helt eget konfirmationsord, som du kan tage med videre ud i livet. Når alle er blevet konfirmeret, slutter I af med at sige fadervor sammen. Resten af gudstjenesten sidder du nede på din plads, og alle konfirmander forlader kirken i procession sammen med præsten før resten af menigheden.