Dagsorden for næstkommende møde

Møderne i menighedsrådet er offentlige. I vores kalender, kan du se de kommende mødedatoer .
Her på siden kan du læse dagsordenen for det næste møde.