Menighedsrådet 2016 - 2020

Formand
Kristen Dybdal
Tlf. 20 48 36 44
E-mail: kristen@dybdal1.dk

Næstformand
Lars Romby
Tlf: 30 52 75 53
E-mail: lars.romby@gmail.com 

 

Sekretær
Knud Jespersen

 

Menigt medlem
Helga Voigt

Kasserer & kontaktperson
Marianne Rolander
Tlf. 26 79 31 71
E-mail: marianne@rolander.net 

Kirkeværge
Ib Hauge Mathiassen
(Tilsyn med kirken og kirkegården)
Tlf: 20 99 74 20
E-mail: ibhaugeaarhus@gmail.com

Menigt medlem
Ruth Brohus

Menigt medlem
Else Marie Fisker