Menighedsrådet 2016 - 2020

 
 
 
 
 
 

Medlemmer

                                              

Formand
Kristen Dybdal
Tlf. 20 48 36 44
E-mail: kristen@dybdal1.dk

Næstformand
Lars Romby
Tlf: 30 52 75 53
E-mail: lars.romby@gmail.com 

 

Kasserer & kontaktperson
Marianne Rolander
Tlf. 26 79 31 71
E-mail: marianne@rolander.net 

Kirkeværge
Ib Hauge Mathiassen
(Tilsyn med kirken og kirkegården)
Tlf: 20 99 74 20
E-mail: ibhaugeaarhus@gmail.com

 
 
 
 
 
 

Sekretær
Knud Jespersen

 

Menigt medlem
Helga Voigt

 
 
 
 
 
 

Menigt medlem
Ruth Brohus

Menigt medlem
Else Marie Fisker

VALG 2020 - orienteringsmøde!

NB: Mødet er flyttet fra den 9. juni til den 18. august kl. 19.30 - 21.30

Tirsdag den 18. august er der et orienteringsmøde omkring den kommende valgforsamling den 15. september kl. 19.30 samme sted.

Læs mere her fra rådsmedlem Knud Jespersen - hvad man egentlig laver i sådan et menighedsråd!