Referater fra menighedsrådsmøder

Her kan du se referaterne fra menighedrådmøderne i Beder Kirke

2019