Du er her: 

Det nye menighedsråd i Beder

Onsdag den 15. september har vi afholdt valgforsamling i Beder Sogn og valgt medlemmerne til et nyt menighedsråd. Vi ønsker velkommen til vores nye menighedsråd, der består af følgende personer:

1. Kristen Dybdal
2. Lars Romby
3. Helene Kannegaard
4. Helga Voigt
5. Knud Jespersen
6. Hardy Jensen
7. Jens Martin Elsborg
8. Ib Hauge Mathiassen

Stedfortrædere:
1. Hanne Østergaard Sørensen
2. Marianne Rolander


Muligheden for afstemningsvalg i Beder
Der blev ikke indgivet en ny kandidatliste før skæringsdatoen den 13. oktober.

Derfor består Beder Menighedsråd de kommende 4 år af de nævnte personer valgt på valgforsamlingen den 15. september.